Giải câu 38 bài 5: Bảng căn bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 23 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả :

5,4; 7,2; 9,5; 31; 68

Bài làm:

Ta có :

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021