Giải câu 28 bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương sgk Toán 9 tập 1 Trang 18

  • 1 Đánh giá

Câu 28: Trang 18 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Áp dụng công thức : , ta có :

a.

b.

c.

d.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021