Giải câu 17 bài: Luyện tập sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 51

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 51 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số và $y = -x +3$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Hai đường thẳng và $y = -x + 3$ cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 17 bài Đồ thị của hàm số y = ax + b

a) Xét hàm số

Cho => $M(0; 1)$.

Cho => $A(-1; 0)$.

Nối MB ta được đồ thị hàm số .

Xét hàm số

Cho => $E(0; 3)$.

Cho => $B(3; 0)$.

Nối EA ta được đồ thị hàm số .

b)

Đường thẳng cắt Ox tại B(-1; 0).

Đường thẳng cắt Ox tại A(3; 0).

Hoành độ giao điểm C của 2 đồ thị hàm số và $y = -x + 3$ là nghiệm phương trình:

<=>

=>

=> Tọa độ C(1; 2).

c) Ta có:

=> Chu vi tam giác ABC là:

Diện tích tam giác ABC là:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021