Giải câu 32 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 32: Trang 89 - sgk toán 9 tập 1

Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biêt rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc . Từ đó đã có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa ? Nếu có thể hãy tính kết quả (làm tròn đến mét) .

Bài làm:

Gọi AB là đoạn đường mà con thuyền đi được trong 5 phút , BC là chiều rộng của khúc sông.

Xét tam giác ABC vuông tại C , ta có :

Quãng đường thuyền đi trong 5 phút là :

=>

Vậy chiều rộng khúc sông là 157 m .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021