Giải câu 44 bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 44: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Đưa thừa số vào trong dấu căn:

; $-5\sqrt{2}$; $\frac{-2}{3}\sqrt{xy}(xy\geq 0)$; $x\sqrt{\frac{2}{x}}(x>0)$

Bài làm:

Ta có :'

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021