Giải câu 27 bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 27: Trang 88 - sgk toán 9 tập 1

Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a.

Ta có :

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ABC , ta có :

Vậy tam giác vuông ABC có và $\left\{\begin{matrix}\widehat{A}=90^{\circ} & & \\ \widehat{C}=30^{\circ} & & \\ \widehat{B}=60^{\circ} & & \end{matrix}\right.$

b.

Ta có :

=> AC = AB = 10cm ( vì ABC là tam giác vuông cân )

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ABC , ta có :

Vậy tam giác vuông ABC có và $\left\{\begin{matrix}\widehat{A}=90^{\circ} & & \\ \widehat{C}=40^{\circ} & & \\ \widehat{B}=40^{\circ} & & \end{matrix}\right.$

c.

Ta có :

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ABC , ta có :

Vậy tam giác vuông ABC có và $\left\{\begin{matrix}\widehat{A}=90^{\circ} & & \\ \widehat{C}=55^{\circ} & & \\ \widehat{B}=35^{\circ} & & \end{matrix}\right.$

d.

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ABC , ta có :

=>

=>

ÁP dụng định lí Py-ta-go , ta có :

=>

Vậy tam giác vuông ABC có và $\left\{\begin{matrix}\widehat{A}=90^{\circ} & & \\ \widehat{C}=49^{\circ} & & \\ \widehat{B}=41^{\circ} & & \end{matrix}\right.$

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021