Giải câu 45 bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 45: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a. và $\sqrt{12}$

b. 7 và

c. và $\frac{1}{5}\sqrt{150}$

d. và $6\sqrt{\frac{1}{2}}$

Bài làm:

Ta có :

a.

Mà :

Vậy

b.

Vậy

c.

Vậy

d.

Mà :

Vậy

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021