Giải câu 31 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 31: Trang 89 - sgk toán 9 tập 1

Trong hình 33 , AC = 8cm , AD = 9,6cm , . Hãy tính :

a. AB .

b. .

Bài làm:

a. Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có :

Vậy .

b. Kẻ đường cao AH .

Xét tam giác AHC vuông tại H , ta có :

Xét tam giác AHD vuông tại H , ta có :

=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021