Giải câu 72 bài: Ôn tập chương I sgk Toán 9 tập 1 Trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 72: Trang 40 - sgk toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử ( với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b )

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Vậy

b.

=

=

=

Vậy

c.

=

=

Vậy

d.

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021