Giải câu 35 bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 35: Trang 122 - sgk toán 9 tập 1

Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O';r) có OO'=d, R>r.

Bài làm:

Ta có bảng như sau :

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021