Giải câu 34 bài: Ôn tập chương II sgk Toán 9 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Tìm giá trị của a để hai đường thẳng và $y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3)$ song song với nhau.

Bài làm:

Theo đề bài ta có: (vì 2 ≠ 1)

=> đường thẳng và $y = (3 – a)x + 1$ song song với nhau khi và chỉ khi:

<=>

=> (thỏa mãn $a ≠ 1$ và $a ≠ 3$)

Vậy với thì hai đường thẳng song song với nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021