Giải câu 23 bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 111 - sgk toán 9 tập 1

Đố. Dây cua-roa trên hình 76 có những phần là tiếp tuyến của các đường tròn tâm A, B, C. Chiều quay của đường tròn tâm B ngược chiều quay của kim đồng hồ. Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C (cùng chiều quay hay ngược chiều quay của kim đồng hồ).

Bài làm:

Từ hình vẽ:

  • Đường tròn (A) và (C) nằm cùng một phía (về bên dưới) so với sợi dây nên có cùng chiều quay.
  • Đường tròn (B) nằm ở khác phía (bên trên).

=> Đường tròn (A) và (C) quay ngược chiều với (B).

Vì vậy , khi dây cua-roa chuyển động, đường tròn (B) quay ngược chiều của kim đồng hồ nên đường tròn (A) và (C) có cùng chiều quay của kim đồng hồ.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021