Giải câu 23 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Vậy = 1 .

b.

=

=

Vậy = 0 .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021