Giải câu 62 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 62: Trang 33 - sgk Toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

=

Vậy

b.

=

=

Vậy

c.

=

=

=

Vậy

d.

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021