Giải câu 36 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 20

  • 1 Đánh giá

Câu 36: Trang 20 - sgk toán 9 tập 1

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a.

b.

c. và $\sqrt{39}>6$

d.

Bài làm:

Ta có :

a. Đúng .

Vì :

b. Sai .

Vì : biểu thức tronng căn không có nghĩa .

c. Đúng.

Vì :

d. Đúng .

Vì : khi ta nhân cả 2 vế của bất phương trình trên với thì bất phương trình không đổi chiều .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021