Giải câu 20 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 20: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Sử dụng máy tính bỏ túi , ta có kết quả như sau :

a.

b.

c.

d.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021