Giải câu 4 bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 69

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 69 - sgk toán 9 tập 1

Hãy tính x , y trong mỗi hình sau :

Bài làm:

Chú ý : Đặt tên các cạnh như hình vẽ .

Áp dụng hệ thức : , ta có :

=>

Tương tự :

=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021