Giải câu 4 bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 7

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 7 - sgk toán 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Vận dụng điều lưu ý trong phần tóm tắt kiến thức: " Nếu a ≥ 0 thì a = (√a)2 "

a. Ta có :

b.

c.

d.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021