Giải câu 12 bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 76 - sgk toán 9 tập 1

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn :

; $\cos 75^{\circ}$ ; $\sin 52^{\circ}30{}'$ ; $\cot 82^{\circ}$ ; $\tan 80^{\circ}$

Bài làm:

Vận dụng định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau ta có :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021