Giải câu 36 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 36: Trang 94 - sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác có một góc bằng . Đường cao chia một cạnh kề với góc đó thành các phần 20cm và 21cm. Tính cạnh lớn trong hai cạnh còn lại ( lưu ý có hai trường hợp hình 46 và hình 47).

Bài làm:

Hình 46 :

Ta có : BH < HC => AB < AC

=> AC là cạnh lớn trong tam giác .

Xét vuông tại H , có : $\widehat{ABH}=45^{\circ}$

=> vuông cân

=> AH = BH = 20 ( cm )

Xét vuông tại H , theo định lí Py-ta-go ta có :

=> (cm )

Vậy AC = 29 cm .

Hình 47:

Ta có : BH > HC => AB > AC

=> AB là cạnh lớn trong tam giác .

Xét vuông tại H , có : $\widehat{ABH}=45^{\circ}$

=> vuông cân

=> AH = BH = 21 ( cm )

Áp dụng định lí Py-ta-go, ta có :

=> (cm )

Vậy (cm ) .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021