Giải câu 64 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 64: Trang 33 - sgk Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau :

a. với $a\geq 0,a\neq 1$

b. với a + b > 0 và $b\neq 0$

Bài làm:

Ta có :

a.

Xét

VT =

VT =

VT =

Nhận xét : VT = VP =1

=> ( dpcm )

b. với a + b > 0 và $b\neq 0$

Xét

Nhận xét :

=> ( đpcm )

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021