Giải câu 22 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 15

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 15 - sgk toán 9 tập 1

Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

b.

c.

d.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021