Giải câu 18 bài: Luyện tập sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 18: Trang 52 - sgk toán 9 tập 1

a) Biết rằng với thì hàm số$ y = 3x + b$ có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị B vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(-1; 3). Tìm a. Vẽ đồ thị hàm số với giá trị a tìm được.

Bài làm:

a)

Hướng dẫn giải câu 18 Luyện tập Đồ thị của hàm số y = ax + b

Thay và $y = 11$ vào $y = 3x + b$ ta được:

<=>

=>

=> Ta được hàm số .

Cho .

Cho .

Nối A, B ta được đồ thị hàm số .

b)

Hướng dẫn giải câu 18 Luyện tập Đồ thị của hàm số y = ax + b

Thay tọa độ điểm vào phương trình $y = ax + 5$ ta có:

<=>

=>

=> Ta được hàm số .

Cho .

Cho .

Nối A, B ta được đồ thị hàm số .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021