Giải câu 15 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 77 - sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cos B = 0,8, hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: sử dụng bài tập 14.

Bài làm:

Ta có :

=>

=>

=>

=>

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021