Giải câu 69 bài 9: Căn bậc ba sgk Toán 9 tập 1 Trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 69: Trang 36 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a. 5 và

b. và $6\sqrt[3]{5}$

Bài làm:

Ta có :

a.

Mà :

=>

b.

Mà :

=>

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021