Giải câu 29 bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 116 - sgk Toán 9 tập 1

Cho góc xAy khác góc bẹt, điểm B thuộc Ax. Hãy dựng đường tròn (O) tiếp xúc với Ax tại B và tiếp xúc với Ay.

Bài làm:

Phân tích :

  • Đường tròn (O) tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nên tâm O nằm trên tia phân giác AD của góc xAy.
  • Đường tròn (O) tiếp xúc với Ax tại B nên tâm O nằm trên đường thẳng tại B.

Vậy O là giao điểm của tia AD với đường thẳng z.

Cách dựng :

  • Dựng tia phân giác AD của góc xAy.
  • Qua B dựng đường thẳng , cắt tia AD tại O.
  • Dựng đường tròn (O ; OB), đó là đường tròn phải dựng.

Chứng minh :

  • tại B nên đường tròn (O ; OB) tiếp xúc với Ax tại B.
  • Vì O nằm trên tia phân giác của góc xAy nên O cách đều hai cạnh của góc xAy.
  • Do đó đường tròn (O ; OB) tiếp xúc với Ay.

Biện luận : Bài toán luôn có một nghiệm hình.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021