Giải câu 66 bài: Luyện tập sgk Toán 9 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 66: Trang 33 - sgk Toán 9 tập 1

Giá trị của biểu thức bằng

A.

B. 1

C. - 4

D. 4

Hãy chọn câu trả lời đúng .

Bài làm:

Ta có :

Vậy D là đáp án đúng .

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021