Giải câu 36 bài: Ôn tập chương II sgk Toán 9 tập 1 Trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 36: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai hàm số bậc nhất và $y = (3 – 2k)x + 1$.

a) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song với nhau?

b) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau?

c) Hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau được không? Vì sao?

Bài làm:

Hàm số có các hệ số $a = k + 1, b = 3$

Hàm số có các hệ số $a' = 3 - 2k, b' = 1$

Hai hàm số là hàm số bậc nhất nên a và a' khác 0, tức là:

<=>

a) Theo đề bài ta có: (vì 3 ≠ 1)

=> Để đường thẳng // $y = (3 – 2k)x + 1$ <=> $a = a'$

<=>

=>

Hai đường thẳng và $y = (3 – 2k)x + 1$ cắt nhau <=> $a ≠ a' $ tức là:

<=>

=>

c) Do (vì 3 ≠ 1) => hai đường thẳng không thể trùng nhau với mọi giá trị k.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021