Giải câu 33 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 9 tập 1 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 33: Trang 93 - sgk toán 9 tập 1

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây :

a. Trong hình 41, bằng

A.

B.

C.

D.

b. Trong hình 42, bằng

A.

B.

C.

D.

c. Trong hình 43, bằng

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Ta có :

a.

=> Đáp án C đúng .

b.

=> Đáp án D đúng .

c.

=> Đáp án C đúng .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021