Giải câu 43 bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai sgk Toán 9 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 43: Trang 27 - sgk toán 9 tập 1

Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a.

b.

c.

d.

e.

Bài làm:

Ta có:

a.

b.

c.

d.

e.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021