Giải câu 1 bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 99 - sgk toán 9 tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, BC=5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.


Bài làm:

Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD của hình chữ nhật .

=> OA=OB=OC=OD.

=> Bốn điểm A, B, C, D, cách đều điểm O nên bốn điểm này cùng thuộc một đường tròn. ( đpcm )

Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có :

=>

=> Bán kính của đường tròn là :

Vậy Bán kính của đường tròn .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021