Giải câu 11 bài 2: Đường kính và dây của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 104 - sgk toán 9 tập 1

Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không cắt đường kính AB. Gọi H và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD.

Chứng minh rằng CH = DK.

Gợi ý: Kẻ OM vuông góc với CD.

Bài làm:

Kẻ

Ta có : OM // AH // BK ( cùng vuông góc với CD ).

Mặt khác : OA = OB => MH = MK.

=> CH = DK. ( đpcm )

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021