Giải câu 19 bài 3: Liên hệ giữa phép nhân với phép khai phương sgk Toán 9 tập 1 Trang 15

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 15 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Ta có :

a.

Vậy

b.

Vậy

c.

<=>

Vậy

d.

Vì a > b <=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021