Giải câu 6 bài: Luyện tập sgk Toán hình 9 tập trang 69

 • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 69 - sgk toán 9 tập 1

Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Bài làm:

 • Gọi :
  • Cạnh góc vuông là AB , AC .
  • Cạnh huyền BC
  • Khi đó : BH = 1 , CH = 2 => BC = BH + CH = 3
  • Đường cao AH .

Áp dụng hệ thức :

=>

Tương tự :

=>

Vậy

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021