Giải câu 16 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 16: Trang 77 - sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác vuông có một góc bằng và cạnh huyền có độ dài bằng 8. Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện góc .

Bài làm:

Cạnh đối diện với góc là AC .

Ta có :

Vậy Cạnh đối diện với góc = $4\sqrt{3}$ .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021