Giải câu 10 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A sgk Toán 9 tập 1 Trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 11 - sgk toán 9 tập 1

Chứng minh :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a. VT =

Nhận xét : VT = VP =

=> ( đpcm ).

b. VT =

Nhận xét : VT = VP = -1

=> ( đpcm ).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021