Giải câu 8 bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A sgk Toán 9 tập 1 Trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 10 - sgk toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a.

b.

c.

d.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021