Trắc nghiệm Hình học 9 bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đường tròn là hình:

 • A. Không có trục đối xứng
 • B. Có một trục đối xứng
 • C. Có hai trục đối xứng
 • D. Có vô số trục đối xứng

Câu 2: Nếu tam giác có góc tù thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là điểm nằm ở:

 • A. Ngoài tam giác
 • B. Trong tam giác
 • C. Là trung điểm của cạnh nhỏ nhất
 • D. Là trung điểm của cạnh lớn nhất

Câu 3: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là:

 • A. Giao của 3 đường trung tuyến
 • B. Giao của 3 đường phân giác
 • C. Giao của 3 đường trung trực
 • D. Giao của 3 đường cao

Câu 4: Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.Qua ba điểm không thẳng hàng , ta vẽ được một và chỉ một đường tròn .
 • B.Không vẽ được đường tròn nào đi qua ba điểm thẳng hàng .
 • C.Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó .
 • D.Cả 3 khẳng định trên đều sai.

Câu 5: Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Câu nào sau đây đúng?

 • A.Bốn điểm B,E,D,C cùng nằm trên một đường tròn
 • B.Bốn điểm A,E,H,D cùng nằm trên một đường tròn
 • C.DE<BC
 • D.Cả a,b,c đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 97 101


 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021