Giải câu 22 bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau sgk Toán lớp 9 tập 1 Trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 55 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số . Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng .

b) Khi thì hàm số có giá trị $y = 7$.

Bài làm:

a) Theo đề bài ta có: (vì $3 ≠ 0$)

=> đồ thị của hàm số song song với đường thẳng $y = -2x$

khi và chỉ khi tức là: $a = -2$.

b) Thay vào hàm số $y = ax + 3$ ta được:

<=>

Vậy khi thì hàm số có giá trị $y = 7$ <=> $a = 2$.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021