Listen Unit 10: Life on other planets

  • 1 Đánh giá

Phần này bạn học sẽ nghe một đoạn miêu tả các đặc điểm của mặt trăng, bạn học cần chú ý lắng nghe và ghi lại các từ mới, luyện cách phát âm sau đó nghe lại nội dung và trả lời câu hỏi. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

  • 4. LISTEN

LISTEN – UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS

Listen to the description of the moon. Then check (✓) the correct statements about the moon. (Nghe bài mô tả về mặt trăng . Sau đó đánh (✓) vào những câu trình bày đúng về mặt trăng)

Giải:

a. There is no air on the moon. (Không có không khí trên mặt trăng)
b. There are rivers and lakes on the moon. (Có sông và hồ trên mặt trăng)
c. There are no sounds on the moon. (Không có âm thanh trên mặt trăng)
d. It is very cold at night on the moon. (Đêm ở mặt trăng rất lạnh)
e. During the day the temperature is even lower. (Ban ngày nhiệt độ thậm chí thấp hơn)
f. There are great round holes on the moon. (Có nhiều lỗ lớn và tròn trên mặt trăng)
g. There are no mountains on the moon. (Không có núi trên mặt trăng)
h. You will weigh 8 kilos heavier on the moon. (Bạn sẽ nặng hơn 8 kilo trên mặt trăng)
i. You will be able to jump very high on the moon. (Bạn sẽ có thể nhảy rất cao trên mặt trăng)
j. One day on the moon lasts for two weeks. (Một ngày ở mặt trăng kéo dài hai tuần)

Audio scripts:

Good evening. Welcome to our Science for Fun Program. This week we’ve received a lot of questions asking about life on the moon. We’ve talked to some experts and this is what we’ve found out. There is no water or air on the moon. It is all silent because there is no air. Of course there will be no music, no sounds. There are no rivers and no lakes. At night it is very cold. The temperature goes down to 1500C below zero, But during the day the temperature rises to 1000C above zero.

There are great round holes on the moon. They look like big lakes. They are called craters. There are more than 30,000 craters on the moon. There are also high mountains. The highest mountains on the moon are about 26,000 feet or 8,000 meters high.

And here is something very interesting to know: on the moon you weigh one sixth of what you weigh on earth. If you weigh 50 kilos, on the moon you weigh only a little more than 8 kilos. You will be able to jump very high, even higher than an Olympic Champion. You can take very long steps as well. And…maybe you won’t sleep very well because one day on the moon lasts for two weeks.

So, is there life on the moon? I’ll leave the question for you to answer yourself.

Dịch:

Chào buổi tối. Chào mừng các bạn đến với chương trình Science for Fun. Tuần này chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về cuộc sống trên mặt trăng. Chúng tôi đã nói chuyện với một số chuyên gia và đây là những gì chúng tôi đã phát hiện ra. Không có nước hoặc không khí trên mặt trăng. Tất cả im lặng vì không có không khí. Tất nhiên sẽ không có âm nhạc, không có âm thanh. Không có sông ngòi và không có hồ. Buổi tối rất lạnh. Nhiệt độ xuống 1500C, nhưng trong ngày, nhiệt độ tăng lên đến 100 độ.

Có những lỗ tròn lớn trên mặt trăng. Chúng giống như những hồ lớn. Chúng được gọi là các miệng núi lửa. Trên mặt trăng có hơn 30.000 miệng núi lửa. Ngoài ra còn có những ngọn núi cao. Những ngọn núi cao nhất trên mặt trăng cao khoảng 26.000 feet hay chính là 8.000 mét.

Và đây là điều rất thú vị: trên mặt trăng bạn nặng một phần sáu so với bạn cân nặng trên trái đất. Nếu bạn nặng 50 kg, trên mặt trăng bạn chỉ nặng hơn 8 kg. Bạn sẽ có thể nhảy rất cao, thậm chí cao hơn một nhà vô địch Olympic. Bạn cũng có thể thực hiện các bước rất dài. Và ... có lẽ bạn sẽ không ngủ ngon vì một ngày trên mặt trăng kéo dài trong hai tuần.

Vậy, có sự sống trên mặt trăng không? Tôi sẽ để lại câu hỏi cho bạn để các bạn tự trả lời.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021