Trong các văn bản khoa học, nhiều khi tác giả của văn bản chỉ là một người nhưng vẫn xưng chúng tôi chứ không xưng tôi. Giải thích vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 40 – SGK) Trong các văn bản khoa học, nhiều khi tác giả của văn bản chỉ là một người nhưng vẫn xưng chúng tôi chứ không xưng tôi. Giải thích vì sao?

Bài làm:

  • Trong các văn bản khoa học, nhiều khi tác giả chỉ là một nhưng vẫn xưng chúng tôi vì người viết muốn :
    • Thể hiện tính khách quan của các luận điểm.
    • Thể hiện sự khiêm tốn của người viết.
  • Ngoài ra còn thể hiện thái độ khiêm tốn của tác giả.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021