Lời giải Bài 1 Đề thi thử lên lớp 10 môn toán lần 1 năm 2017 của Trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 1 :

Đề bài :

Cho biểu thức : ( Với x > 0)

a. Rút gọn biểu thức P .

b. Tính giá trị của biểu thức P khi .

Hướng dẫn giải chi tiết :

a.

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

b. Ta có :

Khi đó thay vào P ta được :

<=> .

Vậy khi => $P=1+\sqrt{2}$ .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021