Read Unit 4: Learning a foreign language

 • 1 Đánh giá

Bạn học sẽ được đọc quảng cáo của ba nơi học tiếng Anh khác nhau và ghi chú của Ông Lâm về những lưu ý để chọn một khóa học ngôn ngữ. Bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn hợp lý nhất đáp ứng những lưu ý của ông Lâm. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

READ – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Dịch bài:

Ghi chú:

 • Lớp học tiếng Anh
 • chiều tối
 • trình độ trung cấp
 • bắt đầu từ cuối tháng 10/đầu tháng 11

Hội đồng ngoại ngữ

 • G/F, 12 đường Nam Trang. Học tiếng Anh, Pháp hay tiếng Hoa vào buổi sáng và buổi tối.
 • Còn chỗ trong các lớp sơ cấp và trung cấp
 • Các khóa học bắt đầu vào ngày 3 tháng 11

Dạy học

 • Nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh của bạn, chúng tôi có thể giúp bạn.
 • Đội ngũ giáo viên của chúng tôi mở các lớp chiều, tối và cuối tuần cho các học viên mới học tiếng Anh.
 • Hãy đến và gặp gỡ chúng tôi tại Học viện Tiếng Anh mới ngay hôm nay.
 • Chúng tôi ở số 108 đường Tràng Thi.

Học viện ngôn ngữ

 • Sao không học nói một ngoại ngữ với mọi người?
 • Chúng tôi có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao
 • Có các lớp vào buổi sáng, chiều và tối
 • Các khóa học sẽ bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 11
 • Hãy gọi số 8278787 để biết thêm thông tin chi tiết.

a) Note down information about the English classes from the advertisements. (Ghi thông tin về các lớp tiếng Anh từ các bài quảng cáo).

Giải:

School (Tên trường)

Class time (thời gian lên lớp)

(morning/afternoon/evening...)

Language Level (trình độ ngôn ngữ)

(Beginner/ intermediate/advanced) – (mới bắt đầu/trung cấp/ cao cấp)

Time to start (thời gian bắt đầu)

Academy of Language – Học viện ngôn ngữ

Morning, afternoon and evening

First week of November

Foreign Language Council – Hội đồng ngoại ngữ

Morning, afternoon and evening

Beginner/Intermecliate

On November 3rd

New English Institute - trung tâm tiếng Anh mới

- Afternoon

- Evening

- Weekend

Beginner (those new to English)

b. Read the notes Mr. Lam made. Then look at the advertisements and choose a suitable language school for him . Give the reasons for your choice. (Đọc ghi chú ông Lam đã viết. Sau đó xem các bài quảng cáo và chọn trường ngôn ngữ thích hợp cho ông ấy. Đưa ra lí do cho sự chọn của bạn).

Giải:

Mr.Lam should take an English course at Foreign Language Council due to following reasons: (Ông Lâm nên chọn khóa học tiếng Anh ở hội đồng ngoại ngữ vì những lí do sau)

 • There are classes in the evening (Có lớp học vào buổi tối)
 • There are classes for beginners and intermediate level students (Có lớp cho người mới bắt đầu và trình độ trung cấp)
 • Courses start on November 3rd. (Khóa học bắt đầu vào tháng 11)

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021