Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ là trình bày để nhận xét, đánh giá của mình về nghệ thuật, nội dung của bài thơ ấy đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 2: Nghị luận về đoạn thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ, cần những LUẬN ĐIỂM gì?

 • A. Khổ thơ đầu bài thơ mùa xuân nho nhỏ thể hiện những rung động đẹp đẽ của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên.
 • B. Vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên trong tâm tưởng nhà thơ
 • C. Khát vọng chân thành của nhà thơ được cống hiến tâm sức của mình vào mùa xuân to lớn của dân tộc, đất nước
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Khi viết bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ cần có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 4: Nội dung, nghệ thuật của bài thơ đoạn thơ thể hiện qua điều gì?

 • A. Qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu… cần phân tích các yếu tố đó để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng
 • B. Thể hiện qua hoàn cảnh sáng tác của bài thơ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B sai

Câu 5: Dòng nào sau đây không phù hợp với yêu cầu của bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

 • A. Trình bày những cảm nhận, đánh giá về cái hay cái đẹp của đoạn thơ, bài thơ
 • B. Cần căn cứ vào đặc điểm ngoại hình, ngôn ngữ, tâm lí, hành động của nhân vật để phân tích
 • C. Cần bám vào ngôn từ, giọng điệu, hình ảnh… để cảm nhận, đánh giá về tình cảm, cảm xúc của tác giả
 • D. Bố cục mạch lạc, lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021