Trắc nghiệm ngữ văn 9

Trắc nghiệm ngữ văn 9 có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: Trac nghiem van 9 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM VĂN 9 - TẬP 1

Trắc nghiệm bài Phong cách Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm bài Các phương châm hội thoại

Trắc nghiệm bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Trắc nghiệm bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Trắc nghiệm bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Trắc nghiệm bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Trắc nghiệm bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo 2)

Trắc nghiệm bài Xưng hô trong hội thoại

Trắc nghiệm bài Chuyện người con gái Nam Xương

Trắc nghiệm Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Trắc nghiệm bài Sự phát triển của từ vựng

Trắc nghiệm bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Trắc nghiệm bài Hoàng Lê nhất thống chí

Trắc nghiệm bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài Truyện Kiều của Nguyễn Du

Trắc nghiệm bài Chị em Thúy Kiều

Trắc nghiệm bài Cảnh ngày xuân

Trắc nghiệm bài Thuật ngữ

Trắc nghiệm bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

Trắc nghiệm bài Mã Giám Sinh mua Kiều

Trắc nghiệm bài Trau dồi vốn từ

Trắc nghiệm bài Thúy Kiều báo ân báo oán

Trắc nghiệm bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Trắc nghiệm bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Trắc nghiệm bài Lục Vân Tiên gặp nạn

Trắc nghiệm bài Tổng kết từ vựng

Trắc nghiệm bài Đồng chí

Trắc nghiệm bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Trắc nghiệm bài Kiểm tra về truyện trung đại

Trắc nghiệm bài Tổng kết từ vựng (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài Đoàn thuyền đánh cá

Trắc nghiệm bài Tổng kết từ vựng (Tiếp theo)

Trắc nghiệm bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Trắc nghiệm bài Ánh trăng

Trắc nghiệm bài Làng (Kim Lân)

Trắc nghiệm bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)

Trắc nghiệm bài Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Trắc nghiệm bài Lặng lẽ Sa Pa

Trắc nghiệm bài Ôn tập phần tiếng việt

Trắc nghiệm bài Chiếc lược ngà

Trắc nghiệm bài Cố hương

Trắc nghiệm bài Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

TRẮC NGHIỆM VĂN 9 - TẬP 2

Trắc nghiệm bài Bàn về đọc sách

Trắc nghiệm bài Khởi ngữ

Trắc nghiệm bài Phép phân tích và tổng hợp

Trắc nghiệm bài Tiếng nói của văn nghệ

Trắc nghiệm bài Các thành phần biệt lập

Trắc nghiệm bài Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Trắc nghiệm bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Trắc nghiệm bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Trắc nghiệm bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten

Trắc nghiệm bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Trắc nghiệm bài Con cò

Trắc nghiệm bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn( Luyện tập)

Trắc nghiệm bài Mùa xuân nho nhỏ

Trắc nghiệm bài Viếng lăng Bác

Trắc nghiệm bài Nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)

Trắc nghiệm bài Sang thu

Trắc nghiệm bài Nói với con

Trắc nghiệm bài Nghĩa tường minh và hàm ý

Trắc nghiệm bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Trắc nghiệm bài Mây và Sóng

Trắc nghiệm bài Ôn tập về thơ

Trắc nghiệm bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Trắc nghiệm bài Bến quê

Trắc nghiệm bài ôn tập phần tiếng Việt

Trắc nghiệm bài Những ngôi sao xa xôi

Trắc nghiệm bài: Biên bản

Trắc nghiệm bài: Rô-Bin-Xơn ngoài đảo hoang

Trắc nghiệm bài: Tổng kết về ngữ pháp

Trắc nghiệm bài: Hợp đồng

Trắc nghiệm bài: Bố của Xi mông

Trắc nghiệm bài: Ôn tập về truyện

Trắc nghiệm bài: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Con chó Bấc

Trắc nghiệm bài: Kiểm tra phần tiếng Việt

Trắc nghiệm bài: Bắc Sơn

Trắc nghiệm bài: Tổng kết phần tập làm văn

Trắc nghiệm bài: Tôi và chúng ta

Trắc nghiệm bài: Tổng kết về văn học

Trắc nghiệm bài: bài thư( điện) chúc mừng và thăm

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9