Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Hợp đồng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Hợp đồng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hợp đồng là gì?

 • A. Là sự thoả thuận giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ.
 • B. Là một loại văn bản hành chính
 • C. Là văn bản nhật dụng
 • D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào cần viết hợp đồng?

 • A. Công ti thuê nhà em làm trụ sợ tiêu thụ sản phẩm
 • B. Em mất xe đạp và muốn trình báo với cơ quan công an
 • C. Nhà trường muốn biết kết quả học tập của các lớp
 • D. Xã em tiến hành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với văn bản hợp đồng?

 • A. Có các bên tham gia kí kết
 • B. Có sự thỏa thuận về trách nhiệm, quyền lợi của các bên tham gia
 • C. Có những điều khoản cụ thể cần thống nhất
 • D. Có những kiến nghị, đề nghị lên cơ quan có trách nhiệm để giải quyết

Câu 4: Ghi quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng là phần nào trong hợp đồng?

 • A. Phần mở đầu
 • B. Phần nội dung
 • C. Phần kết thúc
 • D. Không có trong hợp đồng

Câu 5: Phần nội dung ghi lại nội dung của từng hợp đồng theo từng điều khoản được thống nhất, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 6: Phần kết thúc hợp đồng gồm những nội dung gì?

 • A. Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất
 • B. Ghi quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng
 • C. Ghi họ tên, chức vụ, chữ kí của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của các cơ quan hai bên (nếu có)
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Trường hợp nào dưới đây cần viết hợp đồng?

 • A. Trường em đề nghị với các cơ quan cấp trên cho phép sửa chữa, hiện đại hóa các phòng học
 • B. Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán
 • C. Xã em và công ty đại lí thống nhất đầu ra tiêu thụ nông sản
 • D. Thầy Hiệu trưởng nghỉ hưu bàn giao công việc cho thầy Hiệu trưởng mới

Câu 8: Tình huống nào sau đây không cần viết hợp đồng

 • A. Một công ty trong nước thực hiện mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài
 • B. Gia đình em mua một căn chung cư mới
 • C. Diễn biến và kết quả của một buổi họp chi đội
 • D. Tất cả các tình huống trên đều phải viết hợp đồng

Câu 9: Với một hợp đồng mua nhà cần có các nội dung chính gì trong phần nội dung hợp đồng?

 • A. Thông tin về người cho thuê nhà
 • B. Thông tin về người cần thuê nhà
 • C. Các điều khoản về thuê nhà: Tiền, thời gian...
 • D. Cả 3 đáp án trên

câu 10: Mục đích của hợp đồng là gì?

 • A. Ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết
 • B. Ghi lại diễn biến, kết quả của một sự việc đã xảy ra
 • C. Ghi lại cảm xúc về một sự vật, hiện tượng trong đời sống
 • D. Ghi lại thông tin liên lạc cần thiết.
Xem đáp án

=> Kiến thức Hợp đồng


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021