Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Viếng lăng Bác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Viếng lăng Bác. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bài thơ Viếng lăng Bác nằm trong tập thơ nào của tác giả Viễn Phương?

 • A. Thơ thơ.
 • B. Lửa thiêng.
 • C. Như mây mùa xuân.
 • D. Hoa ngày thường.

Câu 2: Bài thơ Viếng lăng Bác được sáng tác vào năm nào?

 • A. Năm 1974, khi đất nước đang trong cuộc chiến tranh khốc liệt
 • B. Năm 1976, sau khi giải phóng miền nam, đất nước thống nhất
 • C. Năm 1990, trong một dịp đi công tác của tác giả
 • D. Năm 1975,cách mạng kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành

Câu 3: Tác giả của bài thơViếng lăng Bác được ai sáng tác ?

 • A. Xuân Diệu
 • B. Nguyễn Duy
 • C. Phạm Tiến Duật
 • D. Viễn Phương

Câu 4: Ý nào sau đây nhận xét đúng về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương?

 • A. Thể thơ 5 chữ, giọng điệu thiết tha, rạo rực, nhiều hình ảnh thiên nhiên giàu sức gợi cảm
 • B. Thể thơ 5 chữ, nhạc điệu trong sáng thiết tha, gần gũi với dân ca, nhiều hình ảnh đẹp, gợi cảm và những so sánh ẩn dụ sáng tạo
 • C. Thể thơ 8 chữ, giọng điệu trang trọng, tha thiết, thành kính, nhiều hình ảnh ẩn dụ, gợi cảm, lời thơ bình dị
 • D. Thể thơ tự do, hình thức đối thoại lòng trong độc thoại, hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng

Câu 5: Câu thơ “Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân” sử dụng biện pháp tu từ gì?

 • A. So sánh
 • B. Nhân hóa
 • C. Hoán dụ
 • D. Ẩn dụ

Câu 6: Trong câu "Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam" có sử dụng :

 • A. Thành phần tình thái
 • B. Thành phần cảm thán
 • C. Thành phần gọi - đáp
 • D. Thành phần phụ chú

Câu 7: Tác giả sử dụng phép tu từ nào trong hai câu thơ:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

 • A. So sánh
 • B. Điệp ngữ
 • C. Ẩn dụ
 • D. Hoán dụ

Câu 8: Hiệu quả của phép tu từ tìm được trong hai câu trên là gì?

 • A. Ca ngợi sự cao quý của hình ảnh Bác
 • B. Ca ngợi vẻ đẹp diệu kì của hình ảnh Bác
 • C. Ca ngợi sự trường tồn, vĩnh hằng của Bác
 • D. Ca ngợi công lao to lớn của Bác

Câu 9: Bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương được viết với giọng điệu

 • A. Vui tươi, tự hào
 • B. Buồn bã , đau khổ
 • C. Trang trọng, tha thiết, sâu lắng
 • D. Thiết tha , đau xót , tự hào

Câu 10: Bài thơ kết hợp những phương thức biểu đạt nào?

 • A. Tự sự và biểu cảm
 • B. Miêu tả và biểu cảm
 • C. Tự sự và miêu tả
 • D. Tự sự, miêu tả và biểu cảm

Câu 11: Câu nào sau đây thể hiện rõ niềm xúc động của tác giả khi vào lăng viếng Bác?

 • A. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
 • B. Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân
 • C. Mai về miền Nam thương trào nước mắt
 • D. Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này

Câu 12: Hình ảnh hàng tre trong bài thơ có ý nghĩa gì?

 • A. Nói về sức quật khởi của dân tộc Việt Nam.
 • B. Nói về tinh thần hiên ngang, bất khuất của dân tộc Việt Nam
 • C. Nhắc đến hình ảnh cây tre trong truyện Thánh Gióng
 • D. Nói về sự kiên trì, dẻo dai ,bền bỉ của dân tộc Việt Nam
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Viếng lăng Bác


 • 152 lượt xem