Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Bàn về đọc sách

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Bàn về đọc sách. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tác giả bài “Bàn về đọc sách” là người nước nào và có địa vị gì trong xã hội Trung Quốc?

 • A. Lỗ Tấn, người Trung Quốc, văn hào. 
 • B. Chu Quang Tiềm, nhà mĩ học và lí luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc trong thế kỉ XX.
 • C. Chu Quang Tiềm, học giả Trung Quốc.
 • D. Khổng Tử, triết gia Trung Quốc

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính nào được dùng trong văn bản ?

 • A. Tự sự
 • B. Miêu tả
 • C. Biểu cảm
 • D. Nghị luận

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không được đề cập trong văn bản?

 • A. Ý nghĩa của việc đọc sách
 • B. Các loại sách cần đọc
 • C. Phương pháp đọc sách có hiệu quả
 • D. Những thư viện nôi tiếng trên thế giới

Câu 4: Vì sao đọc sách trong thời đại ngày nay không dễ?

 • A. Sách thì hay nhưng sách nhiều
 • B. Sách nhiều khiến người đọc dễ lạc hướng và không chuyên sâu
 • C. Không dễ tìm sách hay để đọc
 • D. Sách nhiều nhưng vẫn là một thứ hàng hóa đắt so với điều kiện của nhiều người

Câu 5: Câu văn nào thể hiện rõ nội dung: khuyên người đọc sách phải chọn cho tinh?

 • A. Đọc ít mà đọc kĩ, sẽ tập tành được nếp suy nghĩ sâu xa
 • B. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng thời gian đem sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thực sự có giá trị
 • C. Nếu đọc được 10 quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng lấy 10 quyển mà đọc 10 lần
 • D. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít không phải là xấu hổ

Câu 6: Đọc đoạn vân sau đây và cho biết cách nghị luận của tác giả
“Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa dối người, dối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém”.

 • A. Giải thích.
 • B. Biện luận so sánh.
 • C. Bình luận.
 • D. Biện luận so sánh kết hợp với bình luận.

Câu 7: Từ “trọc phú” trong đoạn văn trên chỉ loại người nào?

 • A. Người giàu có mà dốt nát, bần tiện
 • B. Người khỏe mạnh, cường tráng
 • C. Người ít tiền mà hay khoe mình giàu có
 • D. Người hay khoe mình có tài

Câu 8: Ý nào nêu khái quát nhất lời khuyên của tác giả đối với người đọc sách?

 • A. Nên lựa chọn sách mà đọc
 • B. Đọc sách phải kĩ
 • C. Không nên đọc sách chỉ để trang trí như kẻ trọc phú khoe của
 • D. Cần có phương pháp

Câu 9: Luận điểm 1 của bài “Bàn về đọc sách” nằm ở câu nào trong đoạn đầu?

 • A. Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn.
 • B. Nếu chúng ta mong tiến lên từ ván hoá, học thuật của giai đoạn này, thì nhất định phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát.
 • C. Lúc đó, dù có tiến lên cũng chỉ là đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu.
 • D. Có được sự chuẩn bị như thế thì một con người mới có thể làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới.

Câu 10: Loại sách thường thức cần cho ai?

 • A. Những người ít học
 • B. Các học giả chuyên sâu
 • C. Chỉ cần cho nhưng người yêu quý sách
 • D. Cần cho mọi người trên thế giới

Câu 11: Sức thuyết phục của văn bản Bàn về đọc sách là do:

 • A. Lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng sinh động
 • B. Dẫn chứng phong phú, câu văn giàu hình ảnh
 • C. Sử dụng so sánh và nhân hóa
 • D. Giọng văn biểu cảm, giàu biện pháp tu từ

Câu 12: Câu văn nào thể hiện rõ nhất nội dung: khuyên người đọc sách phải chọn sách cho tinh?

 • A. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị.
 • B. Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa.
 • C. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không phải là xấu hổ.
 • D. Nếu đọc được 10 quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc 10 lần.
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Bàn về đọc sách


 • 87 lượt xem