Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Đồng chí

 • 4 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Đồng chí. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A. Trước Cách mạng tháng Tám
 • B. Trong kháng chiến chống Pháp
 • C. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975
 • D. Trong kháng chiến chống Mĩ

Câu 2: Chính Hữu khai thác đề tài người lính ở khía cạnh nào là chủ yếu?

 • A. Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh cứu nước.
 • B. Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ.
 • C. Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lính trong chiến đấu.
 • D. Vẻ đẹp và chất thơ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường.

Câu 3: Câu thơ “Đồng chí!” là câu gì?

 • A. Câu ghép
 • B. Câu rút gọn
 • C. Câu đơn
 • D. Câu đặc biệt

Câu 4: Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp tu từ nào?

 • A. Nhân hóa và hoán dụ
 • B. Nhân hóa và ẩn dụ
 • C. Ẩn dụ và hoán dụ
 • D. Không sử dụng biện pháp tu từ nào cả

Câu 5: Chính Hữu khai thác đề tài đó ở khía cạnh nào là chủ yếu?

 • A. Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ
 • B. Vẻ đẹp và chất thơ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường
 • C. Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh, cứu nước
 • D. Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lính trong chiến đấu

Câu 6: Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?

Quê hương anh nước mặn đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

 • A. Miêu tả các vùng đất khác nhau của đất nước ta
 • B. Nói lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên ta
 • C. Nói lên sự đối lập giữa các vùng miền của đất nước ta
 • D. Nói lên hoàn cảnh xuất thân của những người lính

Câu 7: Ý nào giải thích đúng nghĩa gốc của từ “đồng chí”?

 • A. Là những người cùng một giống nòi.
 • B. Là những người cùng một chí hướng chính trị.
 • C. Là những người sống cùng một thời đại.
 • D. Là những người cùng theo một tôn giáo.

Câu 8: Từ “mặc kệ” có nghĩa là gì?

 • A. Biểu thị quan hệ trái ngược điều kiện và sự việc xảy ra
 • B. Điều vừa được nói đến không có tác động gì làm thay đổi việc sắp xếp xảy ra
 • C. Để cho tùy ý, không để ý đến, không có sự can thiệp nào.
 • D. Một cách nói không rõ ra bằng lời, mà hiểu ngầm với nhau như vậy

Câu 9: Những câu thơ sau đây được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo

 • A. . Miêu tả và tự sự
 • B. Nghị luận và miêu tả
 • C. Tự sự và nghị luận
 • D. Thuyết minh và tự sự

Câu 10: Nội dung chính nào đã được thể hiện trong bài thơ đồng chí ?

 • A. Sự khó khăn , thiếu thốn của người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
 • B. Nguồn gốc xuất thân của những người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
 • C. Cuộc chiến gay go , ác liệt của quan và dân ta trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
 • D. Hình tượng người lính cách mạng thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp và sự gắn bó keo sơn của họ

Câu 11: Theo Chính Hữu những yếu tố nào là cơ sở hình thành tình đồng chí của người lính cách mạng ?

 • A. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích, lý tưởng; sự chan hoà, chia sẻ niềm vui và mọi gian lao khó khăn.
 • B. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung sở thích; sự chan hoà, chia sẻ niềm vui và mọi gian lao khó khăn.
 • C. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích, lý tưởng; cùng nhau vượt qua nhiều gian lao thử thách.
 • D. Sự tương đồng về cảnh ngộ và xuất thân; cùng chung mục đích và cùng nhau trải qua cơ sốt rét rừng

Câu 12: Bài thơ “Đồng chí” viết theo thể thơ nào?

 • A. Thất ngôn
 • B. Tự do
 • C. Lục bát
 • D. Thất ngôn bát cú Đường luật
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Đồng chí


 • 757 lượt xem