Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Tổng kết về ngữ pháp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Tổng kết về ngữ pháp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Động từ là những từ chỉ hoạt động trạng thái của sự vật đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 2: Tính từ là những từ?

 • A. Chỉ sự vật, hiện tượng, người, khái niệm
 • B. Chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật
 • C. Chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Danh từ là những từ như thế nào?

 • A. Là những từ dùng để gọi tên các sự vật, hiện tượng, khái niệm
 • B. Chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái
 • C. Chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật
 • D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 4: Danh từ riêng trong tiếng Việt là những từ dùng để chỉ tên người, tên địa danh, vùng đất, lãnh thổ, tôn giáo, phong trào, các tờ báo, các thời đại và tên gọi những ngày lễ, tết trong năm đúng hay sai?

 • A. Sai
 • B. Đúng

Câu 5: Từ in đậm trong câu “Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động” thuộc từ loại nào?

 • A. Tính từ
 • B. Động từ
 • C. Danh từ
 • D. Trợ từ

Câu 6: Tìm động từ trong các từ in đậm dưới đây

 • A. Xin các bạn vui lòng hình dung bộ dạng của tôi như dưới đây.
 • B. Tôi đội một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì
 • C. Tôi mặc một chiếc áo bằng tấm da dê, vạt áo dài tới khoảng lưng chừng hai bắp đùi
 • D. Tôi đeo gùi sau lưng, khoác súng bên vai, và giương trên đầu một chiếc dù lớn bằng da dê

Câu 7: Từ “băn khoăn” nào dưới đây là danh từ?

 • A. Anh cứ băn khoăn không hiểu mình làm thế là đúng hay sai
 • B. Những băn khoăn ấy làm anh cứ day dứt mãi
 • C. Cái nhìn của cô gái làm anh không khỏi băn khoăn
 • D. Cảm giác băn khoăn cứ đeo đẳng anh mãi

Câu 8: Dòng nào dưới đây chỉ toàn là các cụm danh từ?

 • A. Những chiếc mũ to tướng, đôi mắt đen vời vợi, nắng vàng
 • B. Một chiếc mũ to tướng, thấm vào da thịt, luồn trong áo, cao lênh khênh
 • C. Cao lênh khênh, che nắng, không để mưa hắt vào cổ
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Cho câu “tôi mặc một chiếc áo bằng tám da dê, vạt áo dài khoảng lưng chừng hai bắp đùi và một cái quần loe đến đầu gối cũng bằng da dê” có bao nhiêu quan hệ từ?

 • A. Hai
 • B. Ba
 • C. Bốn
 • D. Năm

Câu 10: Đáp án nào phía dưới chứa lượng từ?

 • A. Một chiếc áo bằng tấm da dê
 • B. Cái quần loe đến đầu gối bằng da dê
 • C. Lông dê thõng xuống mỗi bên đến giữa bắp chân
 • D. Không có bít tất mà cũng chẳng có giầy

Câu 11: Dòng nào không chứa phép so sánh trong những câu dưới đây?

 • A. Vừa để che nắng, vừa để che chắn không cho mưa hắt vào cổ
 • B. Chẳng có gì tai hại bằng nước mưa luồn trong áo thấm vào da thịt
 • C. Giống như đôi ủng, bao quanh bắp chân
 • D. Hình dáng hết sức kì cục chẳng khác gì áo quần của tôi

Câu 12: Khi cần nhận biết và phân biệt từ loại cần dựa vào tiêu chí nào?

 • A. Ý nghĩa khái quát của từ
 • B. Khả năng kết hợp của từ
 • C. Chức vụ cú pháp thường đảm nhiệm
 • D. Cả 3 tiêu chí trên

Câu 13: Phần gạch chân trong câu “Tôi đội một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì làm bằng da một con dê” là cụm từ gì?

 • A. Cụm tính từ
 • B. Cụm danh từ
 • C. Cụm động từ
 • D. Cụm chủ vị

Câu 14: Câu văn sau có bao nhiêu cụm động từ: “Còn về diện mạo tôi, nó không đến nỗi đen cháy như các bạn có thể nghĩ về một kẻ chẳng quan tâm gì đến da dẻ mình lại sống ở vào khoảng chín hoặc mười độ vĩ tuyến miền xích đạo”

 • A. Hai
 • B. Ba
 • C. Bốn
 • D. Năm

Câu 15: Từ "lí tưởng" trong câu văn sau được dùng như danh từ hay tính từ: "Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ"

 • A. Danh từ
 • B. Tính từ
Xem đáp án

=> Kiến thức Tổng kết về ngữ pháp


 • 55 lượt xem